Category Archives: Nezařazené

Žáci naší školy se připojili k celosvětové akci Hodina kódu

V hodinách informatiky jsme se učili základům programování pomocí Ozobota, interaktivního minirobůtka. Pod vedením paní učitelky jsme si vyzkoušeli, co takový robot umí. Ve dvojicích jsme programovali pohyb Ozobota. Pomocí barevných fixů jsme na papír kreslili dráhy plné křižovatek, zatáček, a hlavně příkazů – ozokódů – povelů (např. zpomalit, zrychlit, otočit se, zablikat aj.). Programování bylo velice zábavné a všichni jsme ho hravě zvládli.

Žáci pátého a šestého ročníku, Mgr. Ilona Mikulová

20171208_132000

RODAS? To je česká svíčkárna, mýdlárna a kosmetika

V čase adventním jsme měli možnost vyzkoušet si, jak se pracuje v dílničkách české firmy Rodas v Písku. V mrazivém ránu ve čtvrtek  7.prosince jsme přes nejstarší kamenný most v Čechách došli na Velké náměstí do místní sladovny, kde na nás čekal více jak dvouhodinový program plný vyrábění, tvoření a nápadů. S obrovským nadšením jsme se pustili do vyrábění svíček, mýdel, zápichů. Každý si odvezl své originální výrobky.

S předvánoční náladou a za zvuků koled hrajících každou celou hodinu na místní věži jsme odjížděli domů. 

Šťastné a veselé!  Mgr. Jitka Frühaufová s 5.A 

Rodas

Beseda o Velké válce

V pátek 1. prosince přijel mezi žáky 5.tříd naší školy pan Miloslav Viktora z Army muzea ve Zdicích. V dobové uniformě velmi zajímavě a poutavě s postavou dobrého vojáka Švejka vyprávěl o 1.světové válce. Poté si žáci s velkým nadšením prohlédli a vyzkoušeli výzbroj vojáků za války. 

Děkujeme panu Viktorovi za velmi pěkné povídání a zážitky, které jsme si z besedy odnesli. 

army

Mgr. Jitka Frühaufová 

Zábavné odpoledne pro předškoláky

Ve středu 22. listopadu si mohli budoucí školáci i se svými rodiči a sourozenci prohlédnout v rámci zábavného odpoledne pro předškoláky celou naši školu. Hned u vchodu je přivítali na palubu současní žáci – a plavba mohla začít! Ve školní družině si budoucí prvňáčci vyrobili pirátskou masku a rázem se z nich stali piráti, kteří se vydali hledat poklad. První zastávkou byl ostrov – přírodní učebna naší školy, a pak pokračovali dál. V plaveckém bazénu pozorovali delfíny, v tělocvičně si zacvičili s mořskými živočichy. Cesta pokračovala za výrobou pirátského kanónu nebo lodičky. Poté co děti získaly všechny části mapy a především perníkový klíč, který pro ně napekli starší žáci, našly skutečný pirátský poklad. Malí piráti si ze školy s úsměvem na tváři kromě mnoha dárků odnášeli spoustu zážitků. Další setkání s budoucími školáčky se uskuteční ve středu 14. února 2018.

Akce se líbila nejen malým návštěvníkům, ale také učitelům a učitelkám naší školy, členům školního parlamentu. Všichni si užili krásné odpoledne a my se v naší škole už teď těšíme na další.

IMG_20171122_145153_BURST1IMG_20171122_155511_BURST1IMG_20171122_155343_BURST1

Jitka Frühaufová, Vendula Flaišmanová

ONLINE POKLADNA

Vážení rodiče,

Zde naleznete podrobný návod pro práci s Online pokladnou

Školní program slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, sportovní či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně). Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Na třídních schůzkách byla dohodnuta výše zálohy. Žádáme rodiče o provedení úhrady na podúčet školy.

 ID Školy je 47515601

Beseda v Knihovně Ivana Slavíka v Hořovicích

Šestý ročník – třídy A, B a C prožily příjemné dopoledne v hořovické knihovně. Knihovnice paní Stelšovská připravila pro děti báječné aktivity, díky kterým se naučily nejprve v knihovně orientovat. Pak děti zjišťovaly zajímavé informace o knížkách a povídaly si o nich. Děkujeme paní Stelšovské za milé dopoledne v knihovně. Jak si děti exkurzi užily? Tady jsou slova jedné z nich: 

Třída 6. B se vydala na exkurzi do knihovny. Přivítala nás milá paní knihovnice, která pro nás měla přichystané úkoly. Rozdělili jsme se do skupin a pracovali podle instrukcí na pracovním listu. Řešením byl název knihy, kterou jsme museli v knihovně vyhledat. Naše skupina našla knihu Světoví Češi. Byla o nejvýznamnějších Češích, kteří se něčím proslavili. Poté jsme si o knížkách povídali. Exkurze se mi moc líbila.  Kristýnka Babická – 6. B

IMG_3115

Školkohraní

Ve středu 1. listopadu si děti z mateřské školy užily den ve školce i s rodiči. Bylo pro ně velmi pěkně připraveno zábavné odpoledne, kdy si vyzkoušely řadu činností u jednotlivých stánků v rámci podzimního školkohraní. Na předškoláky čekal stánek Nanečisto do školy, kde se mohli ve svém „školkovém“ prostředí ujistit, jak zvládnou být školákem, a rodičům byly podány informace na téma školní zralost a připravenost. 

Ve středu 22. listopadu a 14. února se budeme těšit na předškoláky u nás ve škole na 1.ZŠ Hořovice, kde si „školkohraním“ prohlédnou naši školu. 

Přijďte se podívat! 

školkohraní

Halloween v naší škole

Poslední říjen byl v naší škole ve znamení Halloweenu – konal se den v maskách. A jak jsme Halloween oslavili? Školní parlament připravil pro své spolužáky soutěž o nejlepší masku. Všichni, kdo chtěli, mohli přijít v přestrojení. Do akce se zapojilo mnoho žáků ve všech ročnících a také jejich učitelé. První vyučovací hodinu se společně vyfotili a v každé třídě vybraly děti nejlepší masku. Ta pak postupovala do kola školního a o velké přestávce pan ředitel s paní zástupkyní vybrali nejlepší masku z celé školy. Odměnou byl diplom a halloweenské muffiny, které den předtím děti z parlamentu napekly. Celý den jsme si hezky užili. Děti ocenily především zapojení svých učitelů, z některých šel opravdový strach – naštěstí Halloween skončil, a tak se už bát nemusí. Nezbývá, než se těšit na další ročník nebo další akci školního parlamentu.

IMG_7162

Kurz Ochrany člověka za mimořádných událostí

Povedenou akcí byl již tradiční den Ochrany člověka za mimořádných událostí. Ve škole se uskutečňuje příprava na mimořádné události pravidelně. Je potěšující, že děti se na tyto dny vždy těší. Nedávná vichřice a celodenní výpadek proudu ukázala, že je dobré odnést si ze školy potřebné informace, protože nikdy nevíme, co se může přihodit.

Každý ročník byl věnován určité činnosti: nejmenší prvňáčci si povídali o bezpečnosti doma a ve škole, mluvili o tom, jak se chovat ke psům a nakonec zhlédli ukázku výcviku terapeutického psa. Druháčci si při besedě s kapitánem HZS Beroun připomněli důležitá telefonní čísla, vyzkoušeli si, jak nahlásit mimořádnou událost a jak se zachovat při poskytnutí první pomoci. Interaktivně zhlédli spojení s dispečinkem, které jim ukázalo činnost na tomto pracovišti. Byli upozorněni na zneužití čísla tísňového volání. Poté žáci navštívili HZS Hořovice a prohlédli si vybavení zbrojnice. Prohlídku jim hasiči zpestřili zajímavým komentářem a názornými ukázkami. Pro další ročníky byla připravena prohlídka stanice záchranné služby Hořovice a ve škole pak beseda s praktickým vyzkoušením poskytnutí první pomoci. O další aktivity se zasloužilo oddělení dálniční policie v Rudné. Dětem ukázali služební dálniční vozidlo a vyzkoušeli je ze znalosti dopravních značek. Žáci si také vyzkoušeli pod vedením p. Pučelíkové vypátrat pachatele fiktivního přepadení pošty a dozvěděli se o vyšetřovacích metodách. V rámci kurzu dále žáci 5. tříd besedovali s vojáky z VÚ Jince. Povídali si o funkci armády, působení na zahraniční misi. Názorně si vzájemně ukázali a zopakovali první pomoc, výstroj a výzbroj vojáků armády ČR. Žáci velmi nadšeně sledovali a vzápětí si vyzkoušeli technické vybavení armády. Beseda byla ukončena zajímavými dotazy. Žáci z druhého stupně se zapojili do aktivit společně se svými třídními učiteli. Část dne prožili v přírodě.

Rádi bychom poděkovali touto cestou HZS Hořovice, VÚ 7359 Jince, Zdravotnické záchranné službě Hořovice a Policii ČR. 

DSCN1927DSCN1971

 

ONLINE POKLADNA

Vážení rodiče,

prosíme Vás o registraci ke školnímu programu – online pokladně.

Klikněte na logo pokladny, zde vpravo na stránkách školy. Dle pokynů se zaregistrujte ID školy je 47515601. Nastavte účty všech svých dětí. V nastavení si můžete i propojit účet s BAKALÁŘI a JÍDELNOU.

Po úspěšné registraci žáka schválí třídní učitel a Vám na zadaný email přijde zpráva, která se musí téhož dne potvrdit.

Přihlašovací údaje si zapamatujte pro další použití. Prozatím neposílejte žádnou platbu.

Děkujeme za Vaši registraci

Podrobnější návod zde https://system.skolniprogram.cz/pdf/Skolni_program_navod_rodice.pdf