Beseda o Kanadě

Ve čtvrtek 14.1.2016 se žáci 8. tříd navštěvující volitelný předmět seminář ze zeměpisu a konverzaci anglického jazyka účastnili zajímavé besedy. Na téma Kanada nám přišel vyprávět pan Jan Březina, který Kanadu několikrát osobně navštívil. Ukázal nám spoustu vlastních fotografií, podělil se s námi o milé vzpomínky na své cesty a samozřejmě jsme se dozvěděli také perličky z cest. Část besedy probíhala v anglickém jazyce. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za čas strávený s námi a za poutavé vyprávění.