Žáci naší školy se připojili k celosvětové akci Hodina kódu

V hodinách informatiky jsme se učili základům programování pomocí Ozobota, interaktivního minirobůtka. Pod vedením paní učitelky jsme si vyzkoušeli, co takový robot umí. Ve dvojicích jsme programovali pohyb Ozobota. Pomocí barevných fixů jsme na papír kreslili dráhy plné křižovatek, zatáček, a hlavně příkazů – ozokódů – povelů (např. zpomalit, zrychlit, otočit se, zablikat aj.). Programování bylo velice zábavné a všichni jsme ho hravě zvládli.

Žáci pátého a šestého ročníku, Mgr. Ilona Mikulová

20171208_132000