Organizace předvánočního týdne 18.- 22.12. 2017

Pondělí

  • Žáci, kteří  vystupují v programu Předvánočního setkání, se shromáždí v 8:00 hod v šatnách školy a odejdou se svými vyučujícími na zkoušku vystoupení (1.-4. vyučovací hodina), od 5. vyučovací hodiny pokračuje výuka dle rozvrhu.
  • Ostatní žáci mají výuku dle rozvrhu.

Úterý

  • Žáci, kteří v programu vystupují, se shromáždí v 7:45 hod v šatnách školy a odejdou se svými vyučujícími na vystoupení pro žáky školy (1.-4. vyučovací hodina), od 5. vyučovací hodiny pokračuje výuka dle rozvrhu. Na odpolední představení pro veřejnost mohou přijít rovnou do Společenského domu nejpozději do 15:45 hod. nebo odejít ze školy v 15:30 s pedagogickým doprovodem. Prosíme rodiče dětí prvního stupně, aby napsali dětem na lísteček, kterou variantu příchodu zvolí. Po skončení představení děti odchází od Společenského domu nebo si je rodiče zde vyzvednou.
  • Ostatní žáci 1.-5. tříd mají první a druhou hodinu výuku, 3.-4. hodinu představení
  • Ostatní žáci 6.-9. tříd mají první a druhou hodinu představení (čekají v 8:00hod v šatně), od 3.hodiny výuku

Středa – dle rozvrhu

Čtvrtek

  • 5.-9. ročníky projekt „Filmový den“, vyučování končí ve 12.35 hod
  • 1.-4. ročník výuka, vyučování končí v 11:40

Pátek

  • 1.– 3. ročník dle pokynů třídních učitelek
  • 4.- 6. ročník první a druhou hodinu „Vánoční bruslení“ (žáci se shromáždí se v 8:00 v šatnách), 3.-4. hod. třídnické hodiny
  • 7.- 9. ročník první a druhou hodinu třídnická, 3.-4. hod. „Vánoční bruslení“