Organizace šk.roku 2017/2018

1. pololetí 4. září 2017 – 31. ledna 2018
2. pololetí 1. února 2018 – 29. června 2018
Prázdniny:  
   
Podzimní: 26. října a 27. října 2017
Vánoční: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Pololetní: 2. února 2018
Jarní: 12. března – 18. března 2018
Velikonoční: 29. března – 30. března 2018
Hlavní prázdniny: 2. července – 31. srpna 2018
   
Pedagogické rady:  
srpen 1. září 2017
září 27. září 2017
listopad 15. listopadu 2017
leden 24. ledna 2018
duben 18. dubna 2018
červen 20. června 2018
   
Schůzky rodičů:  
   
4. října 2017 1. ročník, 15.00 hod
8. listopadu 2017 15.00 hod, zástupci SŠ pro 9. ročník od 16.00 hod
17. ledna 2018 individuální konzultace, 15.00 hod
11. dubna 2018 15.00 hod
   
Seznamovací kurz žáků 6. ročníků 11. září – 20. září 2017
Kurzy na program „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ 25. října 2017

10. května 2018

 
Lyžařský kurz žáků 5. ročníku: 26. 2. – 3. 3. 2018 – Krkonoše
Lyžařský kurz žáků 7. ročníku: 3. 3. – 10. 3. 2018 – Krkonoše
   
Sportovní kurz žáků 8. ročníku: . května – . května 2018 – Třeboň
Přírodovědný kurz žáků 6. ročníku: květen/červen 2018 – Křivoklát
Škola v přírodě žáků 3. ročníku  květen/červen 2018
Školní výlety: 1. stupeň –
   2. stupeň –
   
 Zápis do 1. tříd: 6. 4. 2018