Školní družina

Informace o provozu školní družiny

Ve dnech školního vyučování je provoz ŠD od 6. 00 do 16. 30 hod. Přihlášku do družiny odevzdejte nejpozději do 7. 9. 2016 vychovatelkám ŠD. Vyzvedávat děti můžete buď po obědě nejpozději do 12. 45 hod., potom odcházíme ven, nebo po ukončení hlavního programu od 14. 30 hod. Jakékoliv změny v odchodu dětí nám sdělujte písemně. Prosíme též, abyste nezapomínali hlásit veškeré změny ve Vašich tel. číslech domů, do zaměstnání (i mobily) a adresách bydliště.

Do družiny budete potřebovat: převlečení na pobyt venku a sportovní obuv. Všechny věci podepište a označte, děti si své věci nepoznají! Převlečení uložte do látkového sáčku nebo batůžku! Také dětem podepište kartičku na oběd! Doporučujeme také přinést do družiny toaletní papír a jedno celé balení papírových kapesníků(ve třídě budou dětem neomezeně k dispozici). Žádáme rodiče, aby zajistili dětem dostatek pití i do družiny.

Provoz družiny se řídí Vnitřním řádem ŠD. Obracíme se na Vás, rodiče, abyste se s Vnitřním řádem seznámili – je vyvěšen u vstupu do prostor ŠD a na internetových stránkách školy.

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. byla ředitelem školy stanovena výše poplatku ve ŠD 100 Kč na měsíc a při docházce pouze do ranní družiny 50 Kč. Poplatek se hradí na celý školní rok- 1000 Kč nebo 500 Kč (pouze ranní provoz). Peníze uhraďte do 23. 9. 2016 na účet 1. základní školy Hořovice u ČS Hořovice č. účtu 362992369/0800. Variabilní symbol je uveden na přihlášce do družiny.

Vychovatelky ŠD

Stanislava Čechová, Dana Šlapáková, Vladimíra Ryndová, Štěpánka Bartošová, Hnízdilová

Mgr. Eva Krištufová

ředitelka 1.základní školy Hořovice

Informace o školní družině

1) zápis dětí na školní rok 2017/2018

– Zápis do školní družiny proběhne 4.9.2017 v prostorách ŠD

– Všichni, kteří odevzdali předběžné přihlášky budou do družiny přijati

– Zápis dětí z prvních tříd ihned po skončení programu ve třídách

– Zápis dětí od druhých tříd výše od 10:00 hod.

Kapacita ŠD 150 dětí (s ranním provozem 160 dětí), předpokládáme, že budeme moci uspokojit všechny zájemce o školní družinu. Přihlášku obdržíte při zápisu, vzor je přiložen. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. byla ředitelkou školy stanovena výše poplatku ve ŠD 100 Kč na měsíc a při docházce pouze do ranní družiny 50 Kč.

2) provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování stanoven takto:

– Ranní provoz: 6:00 – 7:50

– Odpolední provoz: 11:40 – 16:30

3) kroužky školní družiny

Součástí činnosti družiny je nabídka zájmových kroužků, mohou je navštěvovat i děti, které nejsou přihlášeny do ŠD. Nabídka kroužků je přiložena. Pokud se rozhodnete pro některý kroužek již během prázdnin, můžete si návratku vytisknout a odevzdat při zahajovací schůzce kroužku.

4) plavání ve školní družině

Probíhá pravidelně celý školní rok v pondělí odpoledne.

5) rozdělení dětí ve školním roce 2017/2018 – Podle počtu dětí může dojít k úpravám. Starší děti budou rozděleny podle místa do jednotlivých oddělení.

Nabídka kroužků školní družiny pro školní rok 2017/2018

1.Kulturně dramatický, literární a hudební

ved.pí.vych.Dana Šlapáková

Dramatizace pohádek, divadlo, kulturní vystoupení, přednes, zpěv, dopisování do novin a školního časopisu. Zahajovací schůzka úterý . 9.2017 v 15:00 ve ŠD, poplatek 100 Kč na školní rok.

2.Šikovné ručičky (práce s papírem,textilem,přír.materiály)

ved.pí vych.

Děti od první třídy. Zahajovací schůzka pondělí . 9.2017 v 15:00 ve ŠD, poplatek 300 Kč na školní rok.

3.Šikulkové (práce s papírem,textilem,přír.materiály)

ved.pí vych.

Děti od 1. třídy. Zahajovací schůzka pondělí  . 9.2017 v 15:00 ve ŠD, poplatek 300 Kč na školní rok.

4.NZajímavé tvoření (kreativní techniky, aranžování, výtvarné a rukodělné práce)

ved.pí.vych.

Zahajovací schůzka čtvrtek . 9. 2017 v 15:00 ve ŠD, poplatek 300 Kč na školní rok

——————————————————————————————————

Návratka

Přihlašuji se do kroužku:_______________________________________________________

Jméno a příjmení:__________________________________________třída:______________

Přineste na zahajovací schůzku

——————————————-

Po skončení kroužku děti nepřihlášené do družiny odchází, děti přihlášené mohou zůstat do skončení provozu ŠD (tzn. do 16.30 hod).

Podpis rodičů

——————————————————————————————————–