Učební plán

Učební plán 1. stupně
1. ŠVP ZV 2. ŠVP ZV 3. ŠVP ZV 4. ŠVP ZV 5. ŠVP
ZV
Český jazyk 9 10 8 8 8
Cizí jazyk (Aj,Nj) 0 0 3 3 3
Prvouka 2 2 3 0 0
Vlastivěda, přírodověda 0 0 0 3 4
Matematika 4 5 5 5 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
Informatika 1
Celková týdenní dotace 20 22 25 25 26
Učební plán 2. stupně
6. ŠVP ZV 7. ŠVP ZV 8. ŠVP ZV 9. ŠVP ZV
Český jazyk 5 4 4 4,5
Cizí jazyk (Aj,Nj) 3 3 3 3
Druhý cizí jazyk (Aj, Nj, Rj) 2 2 3
Matematika 4 4 5 4,5
Občanská výchova 1 1 1 1
Rodinná výchova 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 3 2
Zeměpis 2 1 2 1
Dějepis 2 2 2 2
Přírodopis 2 2 2 1
Fyzika 2 2 2 2
Chemie 0 0 2 2
Hudební výchova 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1
Volitelné předměty 0 1+1 1 1
Informatika 1 1 0 0
Celková týdenní dotace 29 29 31 32
Volitelné předměty
7. ročník
předmět počet žáků počet hod. v týdnu vyučující
Domácnost 1 Mgr. I Roubíčková
Technické činnosti 1 Mgr. S. Čech
Konverzace v angl. jazyce 1 Mgr. M. Kredbová
Informační technologie 1 Mgr. I. Mikulová
Sportovní výchova – aerobik 1 Bc. R. Marek
Sportovní výchova – hry 1 Mgr. R. Šimek
Sportovní výchova – atletika 1 Mgr. M. Šumera

 

8. ročník

předmět počet žáků počet hod. v týdnu vyučující
Informační technologie 1 Mgr. P. Vladyka
Domácnost 1 Mgr. K. Abrhámová
Konverzace v angl. jazyce 1 Mgr. M. Holemá
Technické činnosti 1 Mgr. S. Čech
9. ročník
předmět počet žáků počet hod. v týdnu vyučující
Domácnost 1 Mgr. I. Roubíčková
Informační a komunikační technologie 1 Mgr. P. Vladyka
Technické činnosti 1 Mgr. S. Čech
Konverzace v angl. jazyce 1 Mgr. M. Kredbová
Přírodovědný seminář
1 Mgr. V. Krumhanzlová