Zájmové kroužky

Sportovní kroužky

Všechny sportovní kroužky uvedené v této nabídce provozuje spolek ALIGÁTOR. Tento spolek vznikl na jaře roku 2009 jako provozovatel kroužků při 1. základní škole. Poplatek se nevybírá za jednotlivé kroužky, ale za členství ve spolku. Po zaplacení členského příspěvku může člen navštěvovat libovolný počet kroužků. Členský příspěvek je pro letošní rok 400,-Kč.
Bližší informace:
Mgr. Michal Šimek, Mgr. Radek Šumera
1. základní škola Hořovice, tel.:311 51 30 92, email: skola@1zshorovice.cz

Zde je nabídka kroužků

Pohybový kroužek pro 1.třídy – Čtvrtek 15.15 – 16.00
Atletika pro 2. – 5. ročník         – Středa 13.00 – 14.00
Plavání 2. – 5. ročník                 – Středa 12.45 – 13.30
Plavání 2. – 5. ročník                 – Pátek 12.45 – 13.30
Florbal pro 2. – 3. ročník          – Pátek 12.45 – 13.30
Florbal 4. – 6. roč.                      – Pondělí 15.00 – 16.00
Základy lezení 5. – 9.ročník     – Pondělí 16.00 – 16.45
Florbal  7.-9. ročník                  – Pondělí 7.00 – 7.45
Taneční 2. – 6. roč.                    – Úterý 15.15 – 16.00
Míčové hry (hoši)                      – Středa 14.30 – 15.15

Kroužek angličtiny pro 1. ročník – od 2. pololetí 2017/2018
Kroužek angličtiny pro 2. ročník – Středa 13.00 – 13.45

Kroužky budou otevřené při dostatečném zájmu od října 2017.

Kroužky vedené ve školní družině (nejsou součástí z.s.Aligátor)

1.Kulturně dramatický, literární a hudební

ved.pí.vych.Dana Šlapáková, Jana Hnízdilová

Dramatizace pohádek, divadlo, kulturní vystoupení, přednes, zpěv, dopisování do novin a školního časopisu. Zahajovací schůzka úterý 5. 9.2017 v 15:00 ve ŠD, poplatek 100 Kč na školní rok.

2.Šikulkové (práce s papírem,textilem,přír.materiály)

ved. pí  Vladimíra Ryndová

Pondělí 15.00 – 16.30

3.Šikovné ručičky (práce s papírem,textilem,přír.materiály)

ved. pí  Vladimíra Ryndová

Úterý 15.00 – 16.30

4.Zábavné tvoření (kreativní techniky, aranžování, výtvarné a rukodělné práce)

ved. pí. Vladimíra Ryndová

Čtvrtek 15.00 – 16.30

5.Zdravotnický kroužek

ved. pí  Jana Hnízdilová

Čtvrtek 15.00 – 16.30