Info o škole

Název školy:                            1. základní škola Hořovice

Identifikátor zařízení:            600 043 151

Adresa:                                    Komenského 1245, 268 01 Hořovice

Právní forma:                         příspěvková organizace

IČO:                                         47 51 56 01

Zřizovatel:                              Město Hořovice

Právní forma:                         obec, IČO 00 23 32 42

Adresa:                                   Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

Ředitel školy:                        Mgr. Radek Šumera

Zástupce ředitele školy:      Mgr. Kateřina Abrhámová

Kontakt:

  • sekretariát:                     311 513 092
  • ředitel:                             311 513 089
  • zástupkyně:                     311 512 459
  • e-mail:                            skola@1zshorovice.cz