Zde jsou k dispozici fotky z adaptačního kurzu 6. ročníků.