Na začátku měsíce října jsme se začali věnovat geometrickým tělesům – vyzkoušeli jsme si proto vyrobit model krychle (ze špejlí a modelíny).