Prezenční vyučování – přípravná třída, 1. stupeň, 7. ročník, 8. B. 9. ročník

Distanční vyučování – 6. ročník, 8. A

Podrobné informace k organizaci vyučování zde.