Děti z celé 1. Základní školy v Hořovicích vyráběly dopisy a dárečky pro seniory z blízkého okolí. Zástupci školního parlamentu předali tyto dárky 21. prosince do Domova pro seniory na Výsluní v Hořovicích, Senior-care Včelka v Berouně a Senior point v Příbrami.

V tomto obtížném období jsme chtěli udělat radost starším lidem, kteří jsou izolovaní od svých rodin a blízkých.

Věříme, že společný projekt byl přínosem pro všechny zúčastněné strany, přinesl spoustu radosti nejen z dárků, ale i z nejlepšího pocitu obdarování a navázání nových vztahů.

Přejeme pevné zdraví, krásné vánoce a šťastný nový rok 2021.