Je povolena osobní přítomnost:

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy – děti přijdou do školy hlavním spodním vchodem do školy ,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol – žáci 1. ročníků přijdou do školy hlavním spodním vchodem, žáci 2. ročníků přijdou do školy vchodem ze školního hřiště do pavilonu 1. stupně,

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Provoz školní družiny:

upravená provozní doba ŠD: 6.00 hod – 15.30 hod

Informace o provozu školní jídelny:

V týdnu od 4.1. do 8.1.2021 (stupeň 5, trvá zatím do 10.1.2021) jsou přihlášeni pouze strávníci z prvních a druhých ročníků základních škol. Všichni ostatní žáci i zaměstnanci školy mají obědy odhlášené. 

Pro takto malý počet strávníků budeme vařit pouze jeden chod – nebude na výběr … aktualizovaný jídelní lístek bude na našich stránkách i na Strava.cz v dostatečném předstihu.

Pro žáky, kteří jsou doma na distanční výuce, platí opět možnost vyzvednutí oběda do jídlonosičů, ve vymezeném čase (od 10:30 do 11:00 hodin) a po předchozím přihlášení.