Naše škola je v Hořovicích léta nazývána jako nová. Ano, svého času opravdu nová byla, ale už je to skoro 40 let. Škola za tu dobu prošla mnoha rekonstrukcemi, stále prochází a procházet bude, protože zub času je neúprosný.

V současné době, kdy většina dětí je na distanční výuce, je prostor pro opravy a rekonstrukce. Probíhá modernizace hlavního rozvaděče elektřiny a osvětlení tříd. Je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektu školní zahrady. Zpracován je projekt na opravu hlavního vstupního schodiště a utěsnění bazénové vany.

Nejviditelnější je rekonstrukce vstupního vestibulu. Po vybourání dlažby měla přijít stěrka a finální podlaha, ale beton pod dlažbou byl nekvalitní a navíc bez armatury. Beton byl tedy vybourán, položila se nová armatura, natáhly se nové rozvody elektřiny a podlaha se znovu vybetonovala.

Na beton teď přijde nová krytina a na stěny nové obklady. Jak rekonstrukce probíhá si můžete prohlédnout v galerii. S celou rekonstrukcí nám pomáhá také výbor Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice a tím pádem všichni rodiče našich dětí.

Doufáme, že touto rekonstrukcí vznikne reprezentativní a moderní vstup do ,,nové” školy a ostatními opravami příjemnější prostředí jak pro žáky, tak pro jejich učitele a rodiče.