Vážení rodiče,
1. základní škola má v plánu pro příští školní rok otevřít přípravnou třídu. Pokud máte zájem o tento typ předškolního vzdělávání, postupujte prosím takto:

  1. Požádejte ve spádové škole o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň požádejte školu o odklad povinné školní docházky
  2. Navštivte s dítětem pedagogickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum a ta Vám po posouzení školní zralosti vydá doporučení k odkladu PŠD, zároveň dítěti musí doporučit přípravnou třídu
  3. Navštivte Vašeho dětského lékaře, který musí také doporučit odklad povinné školní docházky
  4. Doložte spádové škole doporučení poradny a lékaře k odložení PŠD a ředitel školy dítěti odloží PŠD o jeden rok
  5. Požádejte o přijetí do přípravné třídy v 1. základní škole Hořovice
  6. Spolu se žádostí doložíte povolený odklad PŠD ze spádové školy a doporučení poradenského zařízení k zařazení dítěte do přípravné třídy

Žádost o přijetí do přípravné třídy je ke stažení zde.

Zápisní list pro přípravnou třídu ke stažení zde.

Pozor! Přípravnou třídu lze zřídit pro minimálně 10 žáků a maximálně 15 žáků.