Vážení a milí rodiče,

rád bych Vás srdečně pozval k účasti na online třídních schůzkách, které se budou na 1. ZŠ Hořovice konat ve středu 28. 4. 2021 přes platformu Microsoft Teams.

Covid nám bohužel nadále neumožňuje ani prezenční výuku, ani setkání s Vámi na půdě školy. Rádi bychom vás tedy pozvali prostřednictvím žákovských účtů k třídním schůzkám.

Distanční vzdělávání vstoupilo významně do životů rodin, a proto vnímáme otevřenou a společnou komunikaci s Vámi a s žáky za správný krok.

Jsem rád, že distanční vzdělávání na 1. ZŠ běží i nadále velmi dobře. Je to sice dlouhé, ale musíme si s tím všichni poradit.

Budeme velmi rádi, když přijmete pozvání ke společnému setkání u jednoho počítače. Nabízíme Vám online program:

16.00-17:00
-individuální rozhovory rodičů s vyučujícími dle vlastní volby a preference přes platformu MS Teams.

Mějte se všichni co možná nejlépe, přeji Vám a Vašim blízkým především pevné zdraví. Budu doufat, že pozvání od nás k online třídním schůzkám přijmete.

Radek Šumera
ředitel školy