Podmínkou pro účast žáka na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Testování žáků 5. a 9. ročníků zajišťuje jejich základní škola. Test nesmí být starší 7dnů. Proběhne tedy v termínu, kdy je nejdříve možno provést test pro tyto účely.

 Pro 9. ročníky: v úterý 27. 4. 2021 pro 9. A v čase 14.00 – 15.00hod, pro 9. B 13.00 – 14.00hod., pro 9. C 15.00 – 16.00hod. Žáci do školy vstoupí spodním vchodem „pod mostem“.

Žáci 5. ročníků se budou testovat ve čtvrtek 29. 4. 2021 ráno při vstupu do školy jako obvykle.

Po testu bude žákům vystaveno potvrzení o výsledku testu, které je potřeba předložit u přijímacích zkoušek.

V případě pozitivního výsledku je zákonný zástupce žáka povinen kontaktovat lékaře a žákovi bude proveden RT-PCR test. Případný pozitivní výsledek tohoto testu se přikládá k omluvě účasti žáka na přijímací zkoušce.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. Laboratorním dokladem (dokladem od lékaře) o tom, že žák prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.
  2. Dokladem o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu od poskytovatele zdravotnické služby (např. odběrové místo na parkovišti NH)

Prosíme žáky, kteří přijdou v úterý 27.4.2021 v daný čas do školy na test, aby o tom informovali třídní učitelku.