Téma obtížnosti online výuky pro žáky, učitele, rodiče by už vydala na nějakou odbornou publikaci. O její náročnosti není pochyb. Jak dlouho jí budeme muset ještě čelit, nikdo netuší.  Děti, učitelé, rodiče se setkávají s typem výuky, který je nový a náročný pro všechny.  Během několika měsíců jsme se všichni zdokonalili v nejrůznějších výukových aplikacích. A právě jednu z nich jsme využili pro projekt s názvem Škola sobě, přátelství tobě.

Tento projekt v sobě zahrnuje tak základní, obyčejnou a nepostradatelnou věc, kterou není nic jiného než nezištné kamarádství mezi dětmi. Samota nesvědčí nikomu, natož dětem. Právě ony, které jsou obvykle denně v kontaktu s jinými dětmi, spolužáky, kamarády z „lidušky“ či sportovního oddílu, v dnešní době trpí samotou možná i nejvíce. Rodiče musí chodit do práce, děti jsou doma samy a často čelí samotě, bojují s nudou. Naše škola přišla s nápadem, jak volný čas a nudu alespoň částečně vyřešit.

Vznikla nabídka starších spolužáků směřovaná k jejich mladším kamarádům, jak zahnat nudu, jak jim pomoci s úkoly, jak jim alespoň částečně nahradit zájmový kroužek. Děti, zpravidla ve dvojicích, využívají výukovou aplikaci pro trávení volného času. Scházejí se odpoledne po vyučování, doba schůzky záleží na samotných dětech. Dvouhodinové schůzky nebývají výjimkou. A co vlastně naše děti dělají? Svým mladším spolužákům pomáhají s učením, četbou, hrají s nimi nejrůznější hry, malují si, povídají si. Jednoduše řečeno, dělají to, co zrovna naši malí mají na srdci, ale především jim ukazují, že i v nelehké situaci se dá zažít něco pěkného.

Mgr. Nikola Škroudová