1. stupeň i 2. stupeň zahájí prezenční výuku

Školní výuka bude probíhat ve standartním režimu podle rozvrhu, který je už nastavený ve školním systému Bakaláři. Žáci vstupují a vycházejí do budovy opět spodním vchodem pod mostem v obvyklou dobu (otevřeno od 7:40 hod.).

Vzhledem ke zrušení povinnosti dodržovat homogenní skupiny, budou všechny vyučovací předměty opět probíhat po skupinách jako na začátku školního roku. Vyučovat se tedy budou všechny předměty i volitelné.

Testovat se nově budou žáci jednou za týden (v pondělí) na začátku první vyučovací hodiny. Pokud se někdo ještě bude testovat v doprovodu rodičů tak v čase 7:30 – 8:00 ve spodním vestibulu školy. Pokud bude někdo chybět při testování, následující den půjde do školy horním vchodem, zazvoní na sekretariát a bude otestován.

Po celou dobu výuky musí mít žák nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor.

Stravování ve školní jídelně – žáci odeberou stravu v přesně určený čas v průběhu vyučování

Informace ze školní družiny
školní družina bude od 17.5.2021 v provozu opět od 6:00 hod. ranní do 16:3​0 hod. odpolední.
Žáci ranní družiny budou v pondělí otestováni při příchodu do školy ve spodním vestibulu.