Paintball

V měsíci červnu se třída 9. C vydala na výlet do Kácova. Cesta trvala dlouho, ale protože vedla malebnou krajinou, stála za to. V Kácově nás přivítal milý personál. Po ubytování jsme se vydali vyzkoušet vodu v místním bazénu, protože bylo horko. Večer jsme prozkoumali okolí, porovnali síly v přehazované a kopané a samozřejmě nechyběl ani táborák. Kdyby žáky nezahnala do chatek večerka, povídali by si u ohně až do rána. Další den jsme podnikli aktivity, jako je minigolf, paintball a lanové centrum. Zde mnozí z nich překonali sami sebe a právem na sebe mohou být pyšní. Na oběd jsme se vydali do civilizace, abychom se naobědvali a prohlédli město Kácov. Město na Sázavě se nám velmi líbilo. Zaplavali jsme si v bazénu, zasportovali a uspořádali další táborák, abychom se s výletem rozloučili, jak se patří.

            Výlet se vydařil, žáci si domů přivezli cenné vzpomínky na zážitky a upevněná přátelství, která během devíti let na základní škole vznikla.

Mgr. Jitka Lisá a Mgr. Lenka Hošková

Lanová dráha
Přehazovaná