Vážení rodiče,

pokud máte doma čipy k vyzvedávání žáků ze školní družiny a již je nevyužíváte, můžete je vrátit do pátku 1.10.2021. Příslušná částka (100Kč za 1 čip) Vám bude vrácena následující týden (4.10. – 8.10.2021) na pokladnu žáka.

Čipy přineste v zalepené obálce, kterou nadepište jménem, příjmením a třídou žáka. Připsat můžete i počet vrácených čipů.

Vrátit je můžete přímo vychovatelkám do školní družiny (klidně po žácích) nebo na sekretariát školy.