Začátkem měsíce  září připravujeme pro žáky 6. tříd seznamovací kurz „GO“.  Náplní   kurzu  jsou  aktivity  zaměřené  na spolupráci a rozvoj vzájemných pozitivních vztahů ve třídě (seznamovací a interaktivní hry, lanové aktivity aj.). Žáci budou mít možnost seznámit se se svými novými třídními učiteli a poznat je i své spolužáky v situacích zcela odlišných od běžného vyučování.

           Kurz se uskuteční v obci Mrtník. Žáci budou ubytováni v budově bývalé školy sloužící nyní jako táborová základna.   Předpokládaná cena je 700 Kč. (ubytování, snídaně, svačina, večeře, doprava zavazadel, spotřební materiál). Pro co nejnižší náklady oběd  zajišťujeme přes školní jídelnou. Přesun do Mrtníka i zpět absolvují žáci pěšky, zavazadla jim na místo přepravíme. Sraz bude v 8:00 před školou, návrat kolem 12 hodiny.

Termíny:

6. B:  5. 9. – 7. 9. 2022

6. A:  7. 9. – 9. 9.  2022

6. C:  12. 9. – 14. 9.  2022