Pomocí jednoduchých experimentů jsme si ověřili vlastnosti aktivního uhlí. Také jsme si vyzkoušeli zviditelnit tajný vzkaz, který jsme napsali pomocí mléka a vyvolávali teplem.