První přírodovědné pozorování v Dražovce nás moc bavilo! Vycházku zopakujeme za dva měsíce a porovnáme změny v přírodě.

Druhé pozorování jsme uskutečnili koncem května. Nyní jsme se soustředili na to, co se v přírodě změnilo. Práce se nám zdařila!

První pozorování

Pozorování jarní přírody…
…zápis pozorování…
…Všichni jsme si to užili! …
…pozorování kachen a okolí rybníka v Dražovce…
…pracovní listy…
…Byla i legrace! 🙂

Druhé pozorování