Při hodině žáci ochutnali exotické ovoce a vytvořili nástěnku, kam vložili informace o plodinách, které se k nám dováží ze zámoří.