Manuál k provozu škol od 1. září 2020

Vážení rodiče, milé kolegyně, drazí kolegové, milí žáci,

příprava školního roku je tento rok podpořena i manuálem MŠMT ČR a doporučeními ČŠI. Budu moc rád, když všichni se s dokumenty seznámíme a s jejich doporučeními a nařízeními zahájíme nový školní rok. Moc bych si přál, aby tento rok nebyl narušen uzavřením škol. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto klíčovým slovem tohoto školního roku je termín “respekt”.

Manuál k provozu škol MŠMT

Přílohy k manuálu

Doporučení ČŠI pro školy

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku