Organizace výuky 1. ZŠ Hořovice od 18. 11. 2020 při prezenční výuce 1. tříd, 2. tříd a přípravného ročníku

Organizace vyučování od 18.11.2020 pro přípravnou třídu, 1.ročník a 2.ročník
Dle pokynů pro školy se spuštěním prezenční výuky od středy 18.11.2020 Vás informujeme o zavedení následujících opatření a rovněž Vás žádáme o jejich dodržování:
Příchod žáků do školy
Všichni žáci přicházejí do školy klasicky vchodem „pod mostem“ dle tříd v daný čas. Po příchodu se žáci shromáždí ve své šatně, kde si je vyzvedne p. učitelka.
Přípravná třída a 1.A vstupuje do školy v 7:40 – 7:50 hod.
1.B a 1.C vstupuje do školy v 7:50 – 8:00 hod.
2.A a 2.B a 2.C vstupuje do školy v 8:00 – 8:10 hod.

Roušky
Po celou dobu pobytu ve škole budou mít žáci nasazenou roušku. Je třeba mít s sebou minimálně dvě roušky na jeden den a igelitový sáček na ukládání použité roušky.
Obličejový štít jako samostatná ochranná pomůcka není povolen, pouze jako doplněk roušky.

Obědy
Všichni žáci, kteří odebírají obědy ve školní jídelně mají obědy přihlášené. Pokud nechtějí oběd odebrat nebo do školy nepůjdou z nějakého důvodu (nemoc aj.) musí oběd odhlásit.
Výdej oběda proběhne opět v rámci školního vyučování po třídách s p. učitelkou v době od 11:15 hod. do 12:00 hod.

Ukončení výuky a odchod žáků ze školy
Vyučování bude ukončeno pro
přípravnou třídu a 1.ročníky v 11:40 hod.
2.ročníky ve 12:00 hod.
Žáci odchází ze školy „klasicky“ opět stejným vchodem nebo pokračují v družině.

Družina
Žáci v kolektivu družiny mohou být pouze z jedné třídy, proto bude vzhledem k personálním podmínkám provoz upraven.
Ranní družina bude zrušena.
Odpolední družina bude fungovat pro 1.roč. a 2.ročník do 15:30 hod.
a pro přípravnou třídu pouze do 14:30 hod.
Vyzvednutí žáka z družiny bude probíhat klasicky pomocí čipů.

Děkujeme za pochopení.
Přejeme všem do dalších dnů plno optimismu a hlavně pevné zdraví.
vedení a všichni zaměstnanci 1.základní školy