Školní psycholog

81164969_10215522451005740_8177997930678976512_o.jpg

Kdo jsem?

Jmenuji se Lucie Trojanová.  Absolvovala jsem osmileté všeobecné gymnázium. Mám završené magisterské studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem vystudovala jednooborovou psychologii se zaměřením na psychoterapii.  

Pozici školní psycholožky jsem si vybrala hlavně z důvodu „duševní osvěty“ školského systému, kde mám pocit, opravdu chybí poskytování a praktický nácvik péče o duševní zdraví všech, kteří ve škole i v souvislosti s ní působí a jsou její součástí. Navzdory tomu, jak je tato práce energeticky náročná.

Moje praxe s dětmi a dospívajícími v rámci studia psychologie:

 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Strakonicích
 • Nízkoprahový klub Harfica pro děti a mládež od 6 do 20 let v Praze + vedoucí na táboře
 • Lektorství programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování v Centru primární prevence Středočeského kraje Semiramis z.ú. ( 3 roky)
 • Pedagogicko-psychologická poradna Dvůr Králové

Kurzy a výcviky:

 • 2015-2020 – Ukončený pětiletý Daseinanalytický sebezkušenostní výcvik (550 hodin)
 • 2017 – Daseianalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., Tvarová terapie u dětí, Práce s adolescentní skupinou
 • 2018 – Akreditovaný vzdělávací kurz Programy dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách
 • 2019 – Temná stránka internetu, Psychologická administrativa a byrokracie, Supervize v pomáhajících profesích, Práce s klienty s poruchami příjmu potravy

Kde mě najdete ve škole?

Mám samostatný kabinet v budově pro první stupeň na 2.podlaží. Je zde zajištěno bezpečí a soukromí.

Kdy jsem k dispozici?

Pondělí: 8,30 – 16,30 (odpolední konzultace pro rodiče, učitele, žáky)

Úterý: 7:00 – 15:00

Středa: 7:00 – 15:00

Čtvrtek: 8,30- 16,30 (konzultace pro rodiče, učitele, žáky)

Pátek: 7:00 – 15:00

Jak mě můžete kontaktovat?

Upřednostňuji email: trojanova@1zshorovice.cz

Odpovídám také na dotazy zaslané do online Schránky důvěry – https://www.schranka-duvery.cz/schranka/d042288e?akce=zaslat-vzkaz

Proč školní psycholog?

 • Působí přímo v zázemí školy, které Vaše dítě navštěvuje a je tak snadno dostupný.
 • Může zvládnout podchytit celou řadu situací ve škole a pomoci často velmi přetíženým pedagogicko-psychologickým poradnám.
 • „nezávislé postavení“, není členem učitelského sboru. Což je výhodou například pro žáky – je pro ně snazší se svěřit někomu neutrálnímu ve škole, kdo je neučí a neznámkuje. A také pro pedagogický sbor- mohou se svěřit někomu, kdo je ve škole v jiné roli a není součástí často různě propletených vztahových sítí mezi učiteli.
 • Přináší možnost jiné optiky ve škole, která může přinést objevení zatím neviděné cesty v řešení problémů.

Hlavní náplň práce?

 • Poskytování psychologického poradenství žákům nejčastěji s osobními problémy
 • Psychologické poradenství a podpora rodičů
 • Psychologická první pomoc – navázání kontaktu, zajištění bezpečí, stabilizování (uklidnění), zjištění informací, praktická pomoc, předání kontaktu
 • Poskytování krizové intervence – zahrnuje okamžitou pomoc, redukci ohrožení, zajištění bezpečí, zaměření se na problém „tady a teď“, strukturování a ohraničení problému, direktivní přístup, hledání a podpoření vlastních sil žáka ke zvládnutí krize  
 • Podpora a pomoc pedagogům v souvislosti s výukou, ale i osobními tématy
 • Práce s třídním kolektivem za účelem zajištění co nejlepšího klimatu pro všechny žáky

Náplň práce v nouzovém stavu?

 • Online psychologické poradenství pro žáky, učitele, rodiče i vedení
 • Psychologická práce a pomoc poskytována žákům nespolupracujícím při distanční výuce
 • Psychologické poradenství skrze anonymní online Schránku důvěry – odkaz na webu školy
 • Sdílení infografik za účelem podpory psychohygieny žáků, učitelů i rodičů v době nouzového stavu
 • Psychologický pohled, podpora a pomoc v rámci společných konverzací celých tříd a jejich třídních učitelů na Microsoft teams ( od 4.tříd po 9. třídy)
 • Realizace a příprava dotazníku pro žáky 2. stupně ohledně náročnosti distanční výuky

Jak probíhá spolupráce ?

Školní psycholog pracuje s žáky skupinově nejprve za účelem zmapování třídního kolektivu, následně dle individuálních potřeb každé třídy po dohodě s třídním učitelem na konkrétní téma. Dále může s žákem pracovat i individuálně na žádost samotného žáka, učitele či rodiče. Vždy však musí mít psycholog písemný souhlas od rodiče žáka, který mu dovoluje s žákem krátkodobě či dlouhodobě spolupracovat. V případě poskytování krizové intervence žákovi není souhlas rodiče ze zákona vyžadován. Spolupráce s žákem se vždy odvíjí od jeho konkrétních potřeb či potřeb učitele, ale vždy v souladu s respektováním etického kodexu psychologa. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a obsah jeho konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším osobám mohou být sdělovány pouze s výslovným souhlasem žáka.

Jak může probíhat konzultace?

Po předchozí domluvě si na Vás vyhradím vždy dostatek času (většinou 40-50 minut).

První setkání bude hlavně o zjištění toho, co Vás ke mně přivádí a co od konzultace Vy sami očekáváte. Ode mě se dozvíte, co Vám ve vašem konkrétním případě mohu nabídnout. Další setkání a metody práce se budou odvíjet od Vašich potřeb, ke kterým budu citlivě a s respektem přistupovat.

Každý člověk je ve svém prožívání jedinečný a potřebuje něco jiného. Dobrým prvním krokem je uvědomění, že si o svém problému potřebuji s někým popovídat a svěřit se mu. Posun k lepšímu většinou může přijít až potom, co emoce odezní.

Společně budeme hledat Vaše dostupné zdroje ke zvládnutí problému a v případě potřeby Vás mohu nasměrovat k odbornější psychologické pomoci. 

Říct si o pomoc není selhání, ale starost a péče o svou duši. Řekni si o pomoc, když ti není dobře – YouTube