Dnes začal žáčkům přípravného ročníku trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Výuka bude probíhat vždy ve středu třetí vyučovací hodinu pod vedením Mgr. Zuzany Slabové.

Elkoninův trénink jazykových schopností je individuální program pro děti od 5 do 8 let, rozvíjející fonematické uvědomování. Fonematické uvědomování neboli schopnost sluchem rozlišovat jednotlivé hlásky ve slovech a dále s nimi pracovat je klíčová jak pro správnou výslovnost, tak pro čtení. Proto je program určený především pro děti s poruchami učení (Dyslexií a Dysortografií) a logopedickými obtížemi (Dyslalií, oslabeným fonematickým sluchem). Elkoninův trénink zlepšuje nejen fonematické uvědomování ale i vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu a jazykový cit.

Robo Gallery: You didn’t select any Robo Gallery item in editor. Please select one from the list or create new gallery