VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY

Podstatou projektu je vybudování multimediální učebny a zajištění konektivity jednoho pavilonu ZŠ. V rámci projektu došlo k realizaci stavebních úprav učebny chemie, zajištění bezbariérového WC, pořízení učebních pomůcek, nábytku a IT vybavení. Projekt je zaměřen na vybudování multimediální učebny odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky a zvýšila zájem žáků o výuku přírodních věd, cizích jazyků a informatiky. Multimediální učebna navazuje na klíčové kompetence přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.