1. základní škola Hořovice za finanční podpory Evropské unie zrealizovala projekt „Modernizace odborných učeben v 1. ZŠ Hořovice“, který řeší modernizaci a vybavení jazykové učebny a učebny technických činností. Součástí projektu je také modernizace kabinetu technických činností, zajištění bezbariérovosti a rozšíření vnitřní konektivity školy. Nově modernizované prostory umožní rozšíření moderních forem výuky a aktivní zapojení žáků do výuky v oblasti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.