důležité informace

i

AKTUALITY

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30....

Škola v době ,,covidové” získává nový kabát

Naše škola je v Hořovicích léta nazývána jako nová. Ano, svého času opravdu nová byla, ale už je to skoro 40 let. Škola za tu dobu prošla mnoha rekonstrukcemi, stále prochází a procházet bude, protože zub času je neúprosný. V současné době, kdy většina dětí je na...

Provoz školy od 4. 1. do ? 2021

Je povolena osobní přítomnost: • dětí zařazených do přípravné třídy základní školy - děti přijdou do školy hlavním spodním vchodem do školy , • žáků 1. a 2. ročníků základních škol - žáci 1. ročníků přijdou do školy hlavním spodním vchodem, žáci 2. ročníků přijdou do...

ŽÁKŮ

ZAMĚSTNANCŮ

TŘÍD

ZALOŽENO

Kontakt

Komenského 1245, Hořovice, 268 01

Telefon:
311 513 092 (sekretariát)
311 513 089 (ředitel)
734 170 082 (školní družina)
311 512 353 (školní jídelna)

e-mail:
skola@1zshorovice.cz