A takto jsme pracovali při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností – tvořili jsme sovičky, navlékali jsme jeřabiny, malovali jsme vlaštovky na drátě.