Vážení rodiče,

na počátku školního roku 2020/2021, i za této nestandardní a komplikované situace, bude třeba zvolit zástupce Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ Hořovice, z.s. (dále jen SRPŠ) do školní rady (ta se sestává ze zvoleného zástupce zřizovatele, t.j. Města Hořovice, zvolených zástupců z řad pedagogického sboru základních škol v Hořovicích a právě zvolených zástupců SRPŠ jednotlivých škol)

Prakticky se jedná o cca 2 schůzky rady ročně a s tím související účast a předání informací na schůzce výboru SRPŠ 1. ZS Hořovice!

Kdo z rodičů, ať již stávajících, či nových žáků naší školy (prvňáčků), by měl o tuto časově poměrně nenáročnou, ale rozhodně zajímavou pozici, vážný zájem, nechť nás, nejdéle do 23. 10. 2020, kontaktuje na e-mailové adrese srpds1zshorovice@seznam.cz případně na sebe nechá kontakt v ředitelně školy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu a v souvislosti s probíhajícími omezujícími opatřeními proběhne v termínu, o němž budete informováni (on-line formou), vaše hlasování – volba jednoho z kandidátů na člena školní rady pro následující funkční období 3 let. Možnost volit a vybrat si svého zástupce do školní rady budou samozřejmě mít všichni rodiče či zákonní zástupci žáků naší školy a tímto všechny předem prosím, aby se volby zúčastnili.

Za seznámení s touto výzvou a váš aktivní přístup

za SRPŠ děkuje

                                                                     předsedkyně Gabriela Palková