Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků

  • základních škol
  • základních uměleckých škol
  • jazykových škol
  • školních družin, školního klubu a střediska volného času