Pozor!!! Z organizačních důvodů je omezen provoz školní družiny od 6:00 hod do 16:00 hod.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

provoz školní družiny pro přihlášené žáky bude probíhat v následujících časech:

ranní družina od 6:00 hod
– žáci vstupují spodním vchodem (pod „mostem“)
– v den testování (pondělí, čtvrtek) se žák otestuje ve vestibulu školy za dohledu pověřeného pracovníka
– žákům bude umožněn vstup do ranní družiny nejpozději v 7:15 hod.

odpolední družina do 16:00 hod
– žáci jedné třídy budou v jednom oddělení družiny, aby byla zajištěna homogenita skupiny
– zákonný zástupce vyzvedne žáka klasicky čipovým systémem u spodního vchodu, kudy žák odchází domů