V pátek dne 30.9.2022 se žáci 7. ročníků zúčastnili projektového dne v plzeňské ZOO. Jednalo se o kombinovaný mezioborový projekt z anglického jazyka, přírodopisu a výtvarné výchovy. Úkolem žáků bylo zjistit a zapsat v anglickém jazyce předem stanovené  údaje o 7 libovolných zvířatech v ZOO. Žáci shromažďovali do pracovních listů údaje o výšce, barvě a délce vybraného zvířete, o místě jeho života, potravě, stupni ohroženosti  a  různé zajímavosti. V hodině angličtiny následně získané údaje zpracovali do souvislého textu, který připojili k vlastnoruční malbě zvířete. Se získanými údaji budou nadále pracovat v hodinách přírodopisu. Vzhledem k pěknému počasí a malému počtu návštěvníků ZOO si všichni žáci i učitelé projektový den užili.