Po dlouhé covidové pauze uspořádala MŠ a ZŠ v Lochovicích okresní kolo v recitační soutěži. Pauza byla dlouhá, celé tři roky. Naše škola se už celé roky této soutěže účastní. Pravidelně získáváme nějaká cenná ocenění anebo přímo medaile za výhru.

Příprava vždy zabere mnoho času a do okresního kola mohou postoupit jen ti nejlepší recitátoři. Z naší školy odjela šestice účastníků od 2. do 7. třídy. Soutěžilo se v příjemném prostředí lochovické školy. Ocenění za vcítění se do textu si odvezla žákyně 2. třídy Sofie Kořínková. Za starší žáky zvítězila Tereza Zelenková, také se zvláštním oceněním za projev.

Díky za tuto soutěž, která inspiruje děti k uměleckému projevu a cítění a správnému vyjadřování. Velké dík pořadatelům lochovické školy, zvláště paní ředitelce Hlaváčkové a paní Vašíkové, za uskutečnění této akce.

Dana Šlapáková; vychovatelka 1. ZŠ Hořovice