To, že je voda důležitou součástí našeho života ví každý. A že má 22. března svátek, vědí všechny děti ze školní družiny. V návaznosti na tento den byla na školní zahradě pro děti připravena stezka kapičky Magdičky, která děti hravou formou seznámila s koloběhem vody v přírodě.