Ve středu 8.11.2023 jeli žáci 2.A,2.B do lůna Brd, na výlov dolního Padrťského rybníku. Děti viděly, jak rybáři z vypuštěného rybníka loví kapry, štiky a další ryby do kádí. Samy si mohly pod vedením rybáře vyzkoušet nahazování udice. Také si vyrobily rybu z papíru a prohlédly si výkladové tabule o chovu ryb na rybníku. Vycházkou jsme se přesunuly k hornímu nevypuštěnému rybníku, kde bylo nachystáno občerstvení v podobě rybích specialit. Společně jsme si také zopakovali znalosti z prvouky o podzimním lese, děti poznávaly stromy, listy, keře i houby.  

Den strávený v krásné přírodě jsme si všichni užili.