Informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří v září 2024 nastupují do 1.třídy se uskuteční ve čtvrtek 20.6.2024 od 15:00 hod. Ve vestibulu školy se rodiče v 15:00 hod dozví zařazení dětí do tříd a poté proběhne schůzka ve třídách s třídními učitelkami.