9 let povinné školní docházky
21 žáku při nástupu na 2.stupeň
21 žáků při odchodu z 2. stupně
6 třídních učitelek
7 změn třídních učitelek
3 mimina třídních učitelek
TO JE 9.B 2024