Položení základního kamene:                                 25. 9. 1976

Slavnostní otevření školy:                                        31. 8. 1982

Postaveno jako 22 třídní škola

Ve školní budově jsou odborné učebny pro výuku chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, výpočetní techniky, výtvarné výchovy, pracovních činností, dále cvičná kuchyň a školní dílna. Od roku 2006 dvě učebny s interaktivní tabulí. Pro sport má škola dvě tělocvičny, plavecký bazén a venkovní sportovní areál. Sportoviště využívají  i ostatní školy ve městě, instituce a zájmové organizace.

Školní rok 1982/83, 1. rok v nové školní budově, zahájilo vyučování  569 žáků v 18ti třídách. Školní družina měla ve třech odděleních 102 žáků.

Vedení školy:            ředitel:   Jaroslav Míka                     zástupce ředitele: František Pelikán

 

Změny v organizaci a vedení školy v následujících letech:

Školní rok 1983/84 ředitel:   František Pelikán              zástupkyně ředitele: Jaroslava Kebertová

 • 26.11. 1983    zahájen provoz školního bazénu

 • 1. 6. 1992    na místo administrativní pracovnice přijata Pavla Osvaldová, od srpna 1996 Miroslava Růžičková, od srpna 2016 Martina Šnajdrová

 • 1. 7. 1994    získala škola právní subjektivitu

 • 1 . 8. 1998    zástupkyně ředitele jmenována Mgr. Eva Krištufová

 • 1. 8. 2007    ředitelkou školy jmenována Mgr. Eva Krištufová, zástupce Mgr. Radek Šumera

 • 1. 8. 2017   ředitelem školy jmenován Mgr. Radek Šumera, zástupkyní Mgr. Kateřina Randáková

Provozně organizační rekonstrukční proměny v dalších letech:

 • 1992 –  o hlavních prázdninách provedeno zateplení venkovních štítů školní budovy

 • 1992 –  provedena generální oprava střešní krytiny na 1. a 6. pavilonu

 • 1992 –   provedena výměna dlažby ve školním bazénu

 • 1994 –  školní jídelnu přebírá obchodní společnost OME Praha

 • 1995 –  přechází školní jídelna na soukromou, pod vedením paní Šumerové

 • 1995 – školní zubní ordinace přechází do soukromé stomatologické praxe

 • 1996 –  o hlavních prázdninách byla provedena rozsáhlá rekonstrukce kotelny a její převedení na zemní  plyn

 • 1996 –  v obou tělocvičnách školy byla provedena výměna skleněných výplní

 • 1997 –  od dubna prováděna rozsáhlá rekonstrukce školního sportovního hřiště s umělým povrchem

 • 1997 –  26. 9. kolaudace školního hřiště a uvedení do provozu

 • 1997 –  1. etapa výměny rozvodu vody v bazénu

 • 1999 –  generální oprava povrchu velké tělocvičny

 • 2000 –  2. etapa opravy rozvodu vody v bazénu

 • 2000 –  nátěr oken 1. pavilonu, jižní strana

 • 2001 –  generální výměna dávkovacího a diagnostického zařízení na úpravu vody v bazénu školy

 • 2002 –  výměna podhledu z palubek u 6. pavilonu

 • 2002 –  výměna ocelových žlábků na bazénu

 • 2003 –  generální oprava podlahy na obou tělocvičnách protiskluzovým nátěrem

 • 2003 –  oprava střešní krytiny na 1. pavilonu

 • 2004 –  výměna meziokenních skleněných výplní za dutinkový polykarbonát

 • 2004 –  oprava fasády a zdiva schodiště včetně podhledu hlavního vstupu do školní budovy

 • 2004 –  dokončení rekonstrukce úpravy ve školním bazénu, instalace průtokového ohřívače

 • 2005  – nátěry oken 3. a 4. pavilon

 • 2005  – rekonstrukce vytápění tělocvičen, výměna topných těles a rozvodů

 • 2006  – výměna celé střešní krytiny na 5. pavilonu

 • 2007  – rekonstrukce topného kanálu mezi kotelnou a školní budovou

 • 2007  – výměna celé střešní krytiny na 4. pavilonu

 • 2008  – výměna hlavního rozvodu vody v 6. pavilonu

 • 2008  – rekonstrukce podlahy a rozvodu internetu v počítačové učebně

 • 2008  – rekonstrukce podlahy v učebně chemie

 • 2009  – rekonstrukce hlavního rozvodu vody v 1. – 3. pavilonu

 • 2009  – rekonstrukce podlahy ve vstupní hale

 • 2009 – zateplení střechy a rekonstrukce střešní krytiny 1. pavilonu

 • 2009 – rekonstrukce elektrických rozvodů v technologické části bazénu

 • 2010 – kompletní rekonstrukce šaten žáků a podlahové krytiny v prostoru šaten

 • 2010 – výměna oken na západní straně 4. pavilonu

 • 2011 – oprava povrchu tělocvičen, oprava sociálního zařízení v 6. pavilonu, připojení serveru, obnova hardwarového vybavení pro žáky, vybavení 4 učeben interaktivní výukou, vybudování jazykové laboratoře

 • 2012 – kompletní rekonstrukce toalet v 1. pavilonu, vybavení 4 učeben interaktivní výukou, kompletní zasíťování internetem (wi-fi)

 • 2013 – oprava obložení tělocvičen, rekonstrukce osvětlení tělocvičen, oprava schodiště a soklů v 1. pavilonu, zateplení a výměna oken 3. pavilonu, oprava střechy 3. pavilonu, stavba plotu mezi hřištěm a zahradou, rekonstrukce hlavního rozvodu vody 4. a 5. pavilon

 • 2014 – kompletní rekonstrukce toalet 5. a 3. pavilonu, rekonstrukce podlahy chodby 5. pavilonu, oprava schodiště a soklů 3.pavilonu

 • 2015 – kompletní rekonstrukce toalet v přízemí 1. pavilonu, rekonstrukce podlahy chodby 5. pavilonu, oprava schodiště 3. pavilonu, oprava soklů 1. pavilonu, oparava sborovny, obnova nábytku sborovny, zeměpisu a chemie, vybavení 3 učeben interaktivní výukou

  – rekonstrukce rozvodů vody ve cvičné kuchyňce

  – rekonstrukce fasády a zateplení pavilonů 1, 2, 4, 5, 6, kompetní výměna oken v pavilonech 1, 2, 4, 5, 6

 • 2016 – kompletní rekonstrukce zázemí bazénu

  – oprava podlahové krytiny – 1. pavilon (2. a 3. podlaží), učebna VV, 5. A, 3. B, schodiště v 5. pavilonu, chodba TV, chodba před čítárnou

  – výměna nábytku na 1. stupni

  -oprava odtokového kanálu na bazénu

  – výměna obložení tělocvičny, nátěr tělocvičen protiskluzným lakem

 • 2017 – oprava vzduchotechniky v bazénu

  – výměna podlahové krytiny na chodbě 4. pavilonu a 1. pavilonu ve 4. podlaží, třída 6. A

  – výměna osvětlení ve třídách – 3 x 1. stupeň, 3 x 2. stupeň

  – oprava toalet ve 2. pavilonu

  – oprava vstupní mostu do 6. pavilonu

 • 2018 – oprava dlažby kolem bazénu

  – oprava kanceláří vedení školy – el. rozvody, výmalba, podlahová krytina

  – oprava kabinetů 1. stupně – el. rozvody, výmalba, podlahová krytina

  – oprava střešních svodů v 1. pavilonu, oprava rozvodů vody a odpadů, oprava hygienických koutků ve třídách 2. stupně

  – kompletní rekonstrukce vstupního mostu

  – výměna osvětlení ve třídách

 • 2019 – výměna osvětlení ve třídách školní družiny, školní dílny, šatny

  – oprava kuchyňky – podlahy, světla, obklady, vybavení nábytkem

  – kompletní oprava kabinetu AJ a CHE – podlahy, světla, elektro, nábytek

  – oprava vody a odpadu v učebně VV, dovybavení nábytkem

  – výměna podlahové krytiny ve třech třídách

  – výměna dveří ve 4. podlaží 1. pavilonu

  – úprava regulace vytápění na 1. stupni – 5. pavilon

 • 2020 – oprava nosných konstrukcí 6. pavilonu

  – výměna osvětlení ve třídách

  – rekonstrukce učebny chemie, vytvoření multimediální přírodovědné učebny

  – kompletní zasíťování internetem (LAN, WIFI ve všech třídách a kabinetech) – 1. pavilon

  – vybudování bezbariérové toalety v 1. pavilonu (2. podlaží)

 • 2021 – výměna osvětlení v čítárně, v kabinetech 1. stupně, v ŠD

  – výměna vodovodních rozvodů, odpadních rozvodů, střešních svodů a rekonstrukce hygienických koutků v 5. pavilonu

  – výměna otopných těles v tělocvičně

  – výměna podlahové krytiny, výměna nábytku – 2 třídy, 4 kabinety

  – oprava hlavního rozvaděče elektřiny