Školní rok začíná ve středu 1. září 2021.

1. pololetí končí v pondělí 31. ledna 2022,  2. pololetí končí ve čtvrtek 30.
června 2022
.

Prázdniny:

Podzimní:                    Středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční:                       čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022

                                       Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní:                      Pátek 4. února 2022

Jarní:                            pondělí 28. února 2022 až neděle 6. března 2022

Velikonoční:               Čtvrtek 14. dubna 2022

Hlavní
prázdniny:                Pátek 1. července 2022  až středa 31. srpna 2022


Vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2022

Pedagogické rady 14.00 hodin – sborovna

srpen                 – úterý  31. 8. 2021 – 10.00 hodin

říjen                 – středa  6. 10. 2021

listopad             – středa  24. 11. 2021

                          – porada k chování žáků středa 10. 11. 2021

leden                – středa  26. 1. 2022

                            porada k chování žáků středa 19. 1. 2022 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

duben               – středa  20. 4. 2022

                          porada k chování žáků středa 6. 4. 2022– 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

červen              – středa  22. 6.2022

                           porada k chování žáků středa 15. 6. 2022 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

Jednání
školního poradenského pracoviště – 1 x za 14 dnů

Jednání
žákovského parlamentu –  dle pokynů koordinátorky
parlamentu

Třídnické
hodiny – dle pokynů třídního učitele

Schůzky rodičů

středa    13. 10. 2021 – od 15.00 h – 1. třídy

úterý     16. 11. 2021 – od 15.00 h, zástupci škol pro 9. r. – od 16.00 h

středa     12. 1. 2022 – od 15.00 h – individuální konzultace dle pozvání

středa     13. 4. 2022 – od 15.00 h

Kurzy
pro žáky

Seznamovací kurz „GO“  –  6. ročník – 6. 9. – 15. 9. 2021– 3 turnusy

LVK – 5. ročník – Krkonoše

LVK – 7. ročník – Krkonoše

Sportovní kurz – 4. ročník – Třeboň

Sportovní kurz – 5. ročník – Třeboň – 19. 9. – 23. 9. 2021

Sportovní kurz – 8. ročník – Třeboň

Sportovní kurz  – 9. ročník – Třeboň – 15. 9. – 19. 9. 2021

Škola v přírodě – 3. ročník  – červen 2022

Škola v přírodě – 4. ročník – (4. BC) – 6. 9. – 10. 9. 2021
– (4. AD) – 13. 9. – 17. 9. 2021

Přírodovědný kurz – 6. ročník – červen 2022

Pro předškoláky

Odpoledne
se školou – středa  23. 3. 2022 – MS

Zápis dětí do 1. tříd, ŠD – pátek 8. 4. 2022