Školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.

1. pololetí končí ve středu 31. ledna 2024,  2. pololetí končí v pátek 28.června 2024.

Prázdniny:

Podzimní:                      čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční:                         sobota 23. prosince do úterý 2. ledna 2024

                                        Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní:                       pátek 2. února 2024

Jarní:                              pondělí 11. března 2024 až neděle 17. března 2024

Velikonoční:                  čtvrtek 28. března 2024

Hlavní
prázdniny:                    sobota 29. června 2024  – neděle 1. září 2024

                                        Vyučování začne v pondělí 2. září 2024.

Pedagogické rady 14.00 hodin – sborovna

srpen                 – úterý 30.08.2023 – 10:00 hodin  

říjen                   – středa 04.10.2023

listopad             – středa 22.11.2023

                              porada k chování žáků středa 08.11.2023

leden                 – středa 24.01.2024

                              porada k chování žáků středa 17.01.2024 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

duben                – středa 17.04.2024

                              porada k chování žáků středa 03.04.2024 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

červen               – středa 19.06.2024

                              porada k chování žáků středa 12.06.2024 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

Jednání školního poradenského pracoviště – 1 x za 14 dnů

Jednání žákovského parlamentu –  dle pokynů koordinátorky parlamentu

Třídnické hodiny – dle pokynů třídního učitele

Schůzky rodičů

středa      – 11.10.2023 od 15.00 h – 1. třídy

středa      – 15.11.2023 od 15.00 h, zástupci škol pro 9. r. – od 16.00 h

středa      – 10.01.2024 od 15.00 h – individuální konzultace dle pozvání

středa      – 10.04.2024 od 15.00 h

Kurzy pro žáky

Seznamovací kurz „GO“  –  6. ročník – 6.C: 06.-09.23, 6.B: 11.-13.09.23, 6.A: 13.-15.09.23, 6.D: 18.-20.09.23

LVK – 5. ročník – Krkonoše, Novopacká bouda – 24.2. – 2.3.2024

LVK – 7. ročník – Krkonoše, Novopacká bouda – 2.3. – 9.3.2024

Sportovní kurz – 8. ročník – Třeboň – 6.5.2024 – 12.5.2024 

Sportovní kurz – 4. ročník – Třeboň – 12.5. – 17.5.2024

Škola v přírodě – 3. ročník – RS Poslův Mlýn – 27.5 – 31.5.2024

Vodácký kurz – 9.ročník – červen 2024

Přírodovědný kurz – 6. ročník – červen 2024

Pro předškoláky

Odpoledne se školou – středa   – MS

 

Zápis dětí do 1. tříd, ŠD – pátek 05.04.2024