Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022.

1. pololetí končí v úterý 31. ledna 2023,  2. pololetí končí v pátek 30.června 2023.

Prázdniny:

Podzimní:                      středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční:                         pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023

                                        Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Pololetní:                       pátek 3. února 2023

Jarní:                              pondělí 6. března 2023 až neděle 12. března 2023

Velikonoční:                  čtvrtek 6. dubna 2023

Hlavní
prázdniny:                    sobota 1. července 2023  – neděle 3. srpna 2023

                                        Vyučování začne v pondělí 4. září 2023.

Pedagogické rady 14.00 hodin – sborovna

srpen                 – středa  31. 8. 2022 – 10.00 hodin

říjen                   – středa 05.10.2022

listopad             – středa 23.11.2022

                              porada k chování žáků středa 09.11.2022

leden                 – středa 25.01.2023

                              porada k chování žáků středa 18.01.2023 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

duben                – středa 19.04.2023

                              porada k chování žáků středa 05.04.2023 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

červen               – středa 21.06.2023

                              porada k chování žáků středa 14.06.2023 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

Jednání školního poradenského pracoviště – 1 x za 14 dnů

Jednání žákovského parlamentu –  dle pokynů koordinátorky parlamentu

Třídnické hodiny – dle pokynů třídního učitele

Schůzky rodičů

středa      – 12.10.2022 od 15.00 h – 1. třídy

středa      – 16.11.2022 od 15.00 h, zástupci škol pro 9. r. – od 16.00 h

středa      – 11.01.2023 od 15.00 h – individuální konzultace dle pozvání

středa      – 12.04.2023 od 15.00 h

Kurzy pro žáky

Seznamovací kurz „GO“  –  6. ročník – 05.09. – 07.09.2022, 07.09. – 09.09.2022, 12.09. – 14.09.2022

LVK – 5. ročník – Krkonoše – 5.A,B: 18.02.- 25.02.2023, 5.C, D: 25.02. – 04.03.2023

LVK – 7. ročník – Krkonoše – 19.02. – 25.02.2023

Sportovní kurz – 4. ročník – Třeboň – 14. 05. – 19. 05. 2023

Sportovní kurz – 8. ročník – Třeboň – 09. 05. – 14. 05. 2023

Škola v přírodě – 3. ročník (3.A)  – červen 2023 – Věšín

Škola v přírodě – 3. ročník (3.B,C) – 09.-12.05.2023 – Doksy, Poslův mlýn

Vodácký kurz – 9.ročník – červen 2023

Přírodovědný kurz – 6. ročník – červen 2023

Pro předškoláky

Odpoledne se školou – středa 22.03.2023  – MS

Zápis dětí do 1. tříd, ŠD – pátek 14. 4. 2023