Organizace školního roku 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1. září 2020.

1. pololetí končí ve čtvrtek 28. ledna 2021,  2. pololetí končí ve středu 30. června 2021.

Prázdniny:

Podzimní:                    Pondělí 26. října až pátek 30. října 2020

Vánoční:                       Od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021

                                     Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Pololetní:                      Pátek 29. ledna 2021

Jarní:                            Od pondělí 15. února 2021 do neděle 21. února 2021

Velikonoční:                Čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny:         Od čtvrtka 1. července 2021  do úterý 31. srpna 2021

                                       Vyučování začne ve středu 1. září 2021

Pedagogické rady středa 14.00 hodin – sborovna

srpen                 – pondělí  31. 8. 2020 – 10.00 hodin

říjen                 – středa  7. 10. 2020                 

listopad             – středa  25. 11. 2020

                          – porada k chování žáků středa 11. 11. 2020      

leden                – středa  20. 1. 2021

                            porada k chování žáků středa 6. 1. 2021 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

duben               – středa  21. 4. 2021  

                          porada k chování žáků středa 7. 4. 2021 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

červen              – středa  23. 6.2021

                           porada k chování žáků středa 16. 6. 2021 – 13.00 hodin 1. stupeň, 14.00 hodin 2. stupeň

Jednání školního poradenského pracoviště – 1 x za 14 dnů

Jednání žákovského parlamentu –  dle pokynů koordinátorky parlamentu

Třídnické hodiny – dle pokynů třídního učitele

Schůzky rodičů

čtvrtek    1. 10. 2020 – od 15.00 h – 1. třídy

středa     18. 11. 2020 – od 15.00 h, zástupci škol pro 9. r. – od 16.00 h

středa     13. 1. 2021 – od 15.00 h – individuální konzultace dle pozvání

středa     14. 4. 2021 – od 15.00 h

Kurzy pro žáky

Seznamovací kurz „GO“  –  6. ročník – 2. 9. – 4. 9., 7. 9. – 11. 9. 2020 – 3 turnusy

LVK – 5. ročník – Krkonoše – 13. 3. – 19. 3. 2021

LVK – 7. ročník – Krkonoše – 6. 2. – 13. 2. 2021

Sportovní kurz – 4. ročník – Třeboň – 16. 5. – 21. 5. 2021

Sportovní kurz – 5. ročník – Třeboň – 13. 9. – 18. 9. 2020

Sportovní kurz – 8. ročník – Třeboň – 10. 5. – 16. 5. 2021

Sportovní kurz  – 9. ročník – Třeboň – 20. 9. – 25. 9. 2020

Škola v přírodě – 3. ročník  – červen 2021

Přírodovědný kurz – 6. ročník – červen 2021

Pro předškoláky

Odpoledne se školou – středa  24. 3. 2021 – MS

Zápis dětí do 1. tříd, ŠD – pátek 9. 4. 2021