Školní družina

Informace k chodu družiny:
Tel : 734 170 082 (školní družina) 

Provoz:

Ranní družina od 6:00 do 7:40
(Děti přicházejí do družiny do 7:20.)

Odpolední družina od 11:40 do 16:30
Vyzvedávání je možné od 12:35 do 13:00 a od 14:30 do 16:30 a to prostřednictvím čipu.
(13:00  – 14:30 – pobyt venku – v tuto dobu nejsou možné samostatné odchody, ani vyzvedávání.) 

  • Pokud dítě nejde do odpolední družiny a je přihlášené na celotýdenní provoz musí předložit uvolňovací lístek.  
  • Uvolňovací lístek je potřeba i v případě, že dítě bude odcházet do 13:00 hod. 
  • Pokud dítě odchází ze ŠD samo je pořeba písemný souhlas rodičů.  
  • Uvolňovací lístek ke stažení zde
  • Ve družině je povinné plavání, které probíhá vždy v pondělí jednou za 3 týdny, pokud dítě neplave musí přinést omluvenku. Rozpis plavání je u vchodových dveří a na stránka školy zde
  • Dítě by mělo mít do družiny převlečení na venkovní činnost (oblečení které se může ušpinit). 
  • Družina se platí na celý rok částka je 1500,- Kč, peníze jsou strhávány ze školní pokladny. 
  • Pokud dítě chodí pouze do ranní družiny platí 500,- Kč na rok. 
  • Řád školní družiny naleznete zde