Ředitel školy Mgr. Radek Šumera Tv
Zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Abrhámová M
Třída  Jméno a příjmení Vyučuje
Přípravná třída DiS. Jana Hnízdilová
1. A Mgr. Jindřiška Keszegová
1. B Mgr. Jana Veselá
1. C Mgr. Petra Šlapáková
2. A Mgr. Marie Vlčková
2. B Mgr. Denisa Pončíková
2. C Mgr. Zdeňka Ulčová
3. A Mgr. Jitka Frühaufová
3. B Ivana Dlouhá
3. C Mgr. Ivana Kučerová
3. D Kryštof Lang
4. A Mgr. Miroslava Kaprálová
4. B Mgr. Tereza Zálomová
5. A Mgr. Jana Ženíšková
5. B Mgr. Marie Pěkná
5. C Mgr. Klára Šumerová
6. A Mgr. Stanislav Čech F, Pč, Tč
5. B Mgr. Kateřina Langerová P, Tv, Rv, SpV, Inf
6. C Mgr. Kristýna Abrhámová Che, P, Tv, SPř, metodička plavání
7. A  Mgr. Ilona Mikulová  M, Z, Inf, ICT koordinátor
7. B  Mgr. Nikola Škroudová Čj, Ov, Rv
7. C Mgr. Martina Kuníková Čj, Rv, metodik prevence
8. A Mgr. Petra Opatrná Aj, Vv
8. B Mgr. Michal Šimek Tv, Př, Spv, Pč, Rv
9. A Mgr. Veronika Krumhanzlová  Př, Spř, Hv, Ov, Rv, Dom
9. B Mgr. Michaela Holemá Aj, D, Nj
9. C  Mgr. Jitka Lisá M, F, Inf
Mgr. Martina Kredbová M, Aj, Jak
Mgr. Ivana Roubíčková Z, Rj, Pč
Mgr. Petra Hošková Fj
Mgr. Pavla Velvarská M, Inf, Aj
Mgr. Hana Machová Aj
Mgr. Lenka Hošková Čj, Nj, výchovný poradce
Mgr. Gabriela Kučerová D, Vv, Pč, Vl
Mgr. Romana Marek Vv, Dom
Mg. Kateřina Pintová Fj
Bc. Lucie Trojanová školní psycholog
Mgr. Zuzana Slabová speciální pedagog
Bc. Štěpánka Bartošová vedoucí vychovatelka ŠD
Dana Šlapáková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Věra Smrčinová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Bc. Barbora Kapraľová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Ing. Andrea Rybková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Alena Krocová asistent pedagoga
Ing. Adriana Bémová asistent pedagoga
Štěpánka Lisá asistent pedagoga
Petra Špinová asistent pedagoga
Michaela Pánková asistent pedagoga