Ředitel školy Mgr. Radek Šumera Tv
Zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Abrhámová M
Třída  Jméno a příjmení Vyučuje
Přípravná třída DiS. Jana Hnízdilová
1. A Mgr. Jana Ženíšková
1. B Mgr. Klára Šumerová
2. A Mgr. Jindřiška Keszegová
2. B Mgr. Jana Veselá
2. C Mgr. Petra Šlapáková
3. A Mgr. Marie Vlčková
3. B Mgr. Marie Pěkná
3. C Mgr. Zdeňka Ulčová
4. A Mgr. Jitka Frühaufová
4. B Ivana Dlouhá
4. C Mgr. Ivana Kučerová
4. D Kryštof Lang
5. A Mgr. Miroslava Kaprálová
5. B Mgr. Tereza Zálomová
5. C Ing. Adriana Bémová
6. A Mgr. Michaela Holemá Aj, D, Nj
6. B Mgr. Martina Kredbová Aj, M, KAj
6. C Mgr. Pavla Velvarská M, Aj, Inf
7. A  Mgr. Stanislav Čech  F, Pč, Tč
7. B  Mgr. Kateřina Langerová Z, Tv, SpV, Inf
7. C Mgr. Kristýna Abrhámová Che, P, Tv, SPř, metodička plavání
8. A Mgr. Ilona Mikulová M, Z, Inf, ICT koordinátor
8. B Mgr. Nikola Škroudová Čj, Ov, Rv, D, OsV
8. C Mgr. Martina Kuníková  Čj, Rv, Ov
9. A Mgr. Petra Straková Aj, Vv
9. B Mgr. Michal Šimek Tv, D, Spv, Pč
Mgr. Ivana Roubíčková Z, Rj, Pč
Mgr. Hana Kuncipálová Př, Che, Tv
Mgr. Hana Machová Aj
Mgr. Lenka Hošková Čj, Nj, výchovný poradce
Mgr. Gabriela Kučerová D, Vv, Pč, Vl
Bc. Miroslava Volfová Hv
Mgr. Tereza Nykodýmová Čj, Fj, Pč
Mg. Eva Čechová Aj, Hv
Bc. Lucie Trojanová školní psycholog
Mgr. Zuzana Slabová speciální pedagog
Bc. Štěpánka Bartošová vedoucí vychovatelka ŠD
Dana Šlapáková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Věra Smrčinová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Bc. Barbora Kapraľová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Ing. Andrea Rybková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Zuzana Čehová asistent pedagoga
Lucie Frýbová asistent pedagoga
Štěpánka Lisá asistent pedagoga
Petra Špinová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Michaela Pánková asistent pedagoga