Ředitel školy Mgr. Radek Šumera Tv
Zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Abrhámová M
Třída  Jméno a příjmení Vyučuje
Přípravná třída DiS. Jana Hnízdilová
1. A Mgr. Tereza Zálomová
1. B Ivana Dlouhá
1. C Mgr. Ivana Kučerová
2. A Mgr. Jana Ženíšková
2. B Mgr. Klára Šumerová
3. A Mgr. Jindřiška Keszegová
3. B Mgr. Jana Veselá
3. C Mgr. Petra Šlapáková
4. A Mgr. Marie Vlčková
4. B Mgr. Marie Pěkná
4. C Mgr. Zdeňka Ulčová
5. A Mgr. Jitka Frühaufová
5. B Ing. Adriana Bémová
5. C Mgr. Miroslava Kaprálová
5. D Mgr. Kateřina Léblová
6. A Mgr. Eva Šimková AJ, Hv, KAj
6. B Mgr. Michal Šimek Tv, Př, Rv, SpV, Pč
6. C Mgr. Jitka Lisá M, F
7. A Mgr. Michaela Holemá Aj, D, Nj
7. B Mgr. Martina Kredbová Aj, M, KAj
7. C Mgr. Petra Straková Aj, Vv
8. A  Mgr. Stanislav Čech  F, Pč, Tč
8. B  Mgr. Hana Nováková Př, Che, Tv
8. C Mgr. Kristýna Abrhámová Che, P, Tv, SPř, metodička plavání
9. A Mgr. Ilona Mikulová M, Z, Inf, ICT koordinátor
9. B Mgr. Nikola Škroudová Čj, Ov, Rv, D, OsV
9. C Mgr. Martina Kuníková  Čj, Rv, Ov, metodička prevence
Mgr. Ivana Roubíčková Z, Rj, Pč
Bc. Gabriela Langerová D, Ov
Kryštof Lang 1. stupeň, Tv

Mgr. Hana Machová

Aj

Mgr. Romana Marek

Aj, Šj, P, Tv

Mgr. Lenka Hošková Čj, Nj, výchovný poradce
Mgr. Pavol Kunca D, Z
Bc. Miroslava Volfová Hv, OsV, D, Vv
Mgr. Tereza Roden Čj, Fj, Pč
Mgr. Jitka Svobodová speciální pedagog
Pavlína Rybínová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Dana Šlapáková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Věra Smrčinová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Bc. Barbora Kapraľová  vedoucí vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Ing. Andrea Rybková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Zuzana Čehová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Mgr. Hana Hřebenová asistent pedagoga
Štěpánka Lisá asistent pedagoga
Michaela Brümerová asistent pedagoga
Michaela Pánková asistent pedagoga
Marie Klírová asistent pedagoga