Ředitel školy Mgr. Radek Šumera Tv
Zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Randáková M
Třída  Jméno a příjmení Vyučuje
1. A Mgr. Jitka Frühaufová
1. B Mgr. Miroslava Kaprálová
2. A Mgr. Tereza Zálomová
2. B Ivana Dlouhá
2. C Mgr. Ivana Kučerová
3. A Mgr. Jana Ženíšková vedoucí MS
3. B Mgr. Klára Šumerová
4. A Mgr. Lenka Roubíková
4. B Mgr. Jana Veselá
4. C Mgr. Petra Šlapáková
4. D Mgr. Jindřiška Keszegová
5. A Ing. Adriana Bémová
5. B Mgr. Marie Pěkná
5. C Mgr. Zdeňka Ulčová
6. A Mgr. Ilona Mikulová M, Z, Inf, ICT koordinátor
6. B Mgr. Nikola Škroudová Čj, Ov, Rv, D, OsV
6. C Mgr. Martina Kuníková  Čj, Rv, Ov
6. D Mgr. Pavol Kunca Ze, D
7. A Mgr. Eva Šimková AJ, Hv, KAj
7. B Mgr. Michal Šimek Tv, M, Rv, SpV, Pč
7. C Mgr. Jitka Lisá M, F
8. A  Mgr. Michaela Holemá  Aj, D, Nj
8. B  Mgr. Martina Kredbová Aj, M, KAj
8. C Mgr. Petra Straková Aj, Vv
9. A Mgr. Stanislav Čech F, Pč, Tč
9. B Mgr. Kateřina Langerová Př, Tv
9. C Mgr. Kristýna Abrhámová Che, P, SPř, metodička plavání
Mgr. David Pergl Z, Ov, Tv, Inf
Mgr. Gabriela Langerová D, Ov, Rj, Rv, Tv metodička prevence
Bc. Kryštof Lang 1. stupeň, Tv, Aj, Inf
Bc. Anežka Ebrová Ze, Inf
Bc. Štěpánka Ebrová Aj
Mgr. Lenka Hošková Čj, Nj, výchovný poradce
Mgr. Tereza Seidlová Vv, Pč, D
Helena Kreisingerová, Dis Hv, Pč
Mgr. Tereza Roden Čj, Fj, Pč
Mgr. Jitka Svobodová speciální pedagog
Pavlína Rybínová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Dana Šlapáková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Věra Smrčinová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Bc. Barbora Kapraľová  vedoucí vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Ing. Andrea Rybková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga
Mgr. Bc. Martina Prýmová sociální pedagog
Mgr. Hana Hřebenová asistent pedagoga
Štěpánka Lisá asistent pedagoga
Michaela Brümerová asistent pedagoga
Michaela Pánková asistent pedagoga
Marie Klírová asistent pedagoga
Hana Smržová asistent pedagoga
Klára Stelšovská asistent pedagoga