Zájmové kroužky 2022/2023

Všechny  kroužky uvedené v této nabídce provozuje spolek ALIGÁTOR. Tento spolek vznikl na jaře roku 2009 jako provozovatel kroužků při 1. základní škole. Poplatek se nevybírá za jednotlivé kroužky, ale za členství ve spolku. Po zaplacení členského příspěvku může člen navštěvovat libovolný počet kroužků. Členský příspěvek je pro letošní rok 500,-Kč.

Platba za kroužky je možná pouze převodem na účet č.: 407442329/0800                              
(do poznámky prosím uvádějte celé jméno a příjmení žáka, děkuji)

V letošním školním roce otevíráme kroužky pro všechny žáky a žákyně od 2. ročníku včetně těch, kteří navštěvují školní družinu. Nabídka kroužků je omezená z důvodů vysoké vytíženosti tělocvičen i bazénu hořovickými školami. Děkujeme za pochopení.

Bližší informace:
Mgr. Michal Šimek, Mgr. Radek Šumera
1. základní škola Hořovice, tel.: 311 51 30 92, email: skola@1zshorovice.cz

Nabídka kroužků:

STŘEDA – 13. 30 – 14. 35   Florbal (2. a 3. třídy) , Florbal (4. – 5. třídy) 14.45 – 15.50 – D. Trejbal

STŘEDA  – 11. 50 – 13. 25  Plavání  (2. – 5. třídy)  – Marek

ČTVRTEK  – 14.00 – 14. 45   Basketbal (4. – 9. třídy) – Nováková

ČTVRTEK  – 12. 40 – 13. 25  Pohybový kroužek (1. třídy)  –  Šumera, Kapraĺová

ČTVRTEK  – 14. 00 – 14. 45  Atletika (3. – 5. třídy) – Šimek

PÁTEK       – 12.40 – 13. 25  Plavání (2. – 5. třídy)   – Abrhámová   

Kroužky budou otevřené při dostatečném zájmu od 3. října 2022 do konce května 2023

Přihláška na kroužky

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….., třída: ………………………..

Kroužky ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Placeno: ………………………………………                                                          podpis zák. zástupce