Zájmové kroužky 2023/2024

Všechny  kroužky uvedené v této nabídce provozuje spolek ALIGÁTOR. Tento spolek vznikl na jaře roku 2009 jako provozovatel kroužků při 1. základní škole. Poplatek se nevybírá za jednotlivé kroužky, ale za členství ve spolku. Po zaplacení členského příspěvku může člen navštěvovat libovolný počet kroužků. Členský příspěvek je pro letošní rok 500,-Kč.

Platba za kroužky je možná pouze převodem na účet č.: 407442329/0800                              
(do poznámky prosím uvádějte celé jméno a příjmení žáka, děkujeme)

Bližší informace:
Mgr. Michal Šimek, Mgr. Radek Šumera
1. základní škola Hořovice, tel.: 311 51 30 92, email: skola@1zshorovice.cz

Nabídka kroužků:

PONDĚLÍ 14:30 – 15:15 Plavání (4. – 5. ročník) R. Šumera
ÚTERÝ 7:15 – 7:45 Jóga (6. – 9. ročník) T. Zálomová
ÚTERÝ 13:40 – 14:40 Hudební kroužek E. Šimková, H. Kreisingerová
ÚTERÝ 14:45 – 15:15 Jóga pro děti (2. – 5. ročník) T. Zálomová
STŘEDA 14:00 – 15:00 Florbal (4. a 5. ročník),
STŘEDA 15:00 – 16:00 Florbal (2. – 3. ročník) D. Trejbal
ČTVRTEK 11:50 – 12:35 Plavání (2. ročník) A. Ebrová
ČTVRTEK 12:40 – 13:25 Atletika (2. – 4. ročník) A. Ebrová
ČTVRTEK 13:35 – 14:25 Fotbal (3. – 5. třídy) D. Pergl – neotevřeno pro nedostatečný zájem
PÁTEK 12:40 – 13:25 Plavání (3. ročník) K. Lang

Kroužky budou otevřené při dostatečném zájmu od 2. října 2023 do konce května 2024

Přihláška na kroužky

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….., třída: ………………………..

Kroužky ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Placeno: ………………………………………                                                          podpis zák. zástupce