Žáci 8. a 9. ročníku měli možnost vyzkoušet si němčinu v praxi. 6. listopadu místo do školních lavic usedli tedy do zájezdového autobusu, který je odvezl za hranice do německého města Drážďany. Prvním cílem jejich cesty za poznáním se stala Gläserne Manufaktur, kde se seznámili s výrobou elektromobilů Volkswagen, viděli, jak se vsazuje čelní sklo, připevňují kola, a vyzkoušeli si, jaké to je sedět v nejnovějších modelech těchto vozů. Potom se vydali na prohlídku města a poslouchali výklad sympatické průvodkyně o historii a památkách Drážďan. Obdivovali barokní komplex Zwinger, zvenku si prohlédli Residenzschloss, který sloužil jako sídlo saských kurfiřtů a králů. Dozvěděli se, kolik tisíc dlaždiček tvoří slavná mozaika průvodu knížat Fürstenzug. Potom se vyfotografovali nejen před kostelem Frauenkirche, ale odpočinuli si i v lavicích uvnitř této barokní stavby. Zavítali k Akademii umění a Královské zbrojnici. Protože po vzrušujících zážitcích dětem vyhládlo a svačinu z domova již měly snědenou, pospíchaly k jednomu ze známých řetězců rychlého občerstvení a objednávaly si, na co dostaly chuť. Děti dokázaly vést jednoduché rozhovory v němčině a vůbec se nebály. Po občerstvení myslely na své rodiče a nakoupily jim suvenýry v obchodním centru. Žákům se na výletě moc líbilo a jediné, co je mrzelo, bylo, že jsme se do Německa nevydali na více dnů.