LOOP V DIVADLE BRAVO

LOOP V DIVADLE BRAVO

            Představení LOOP Divadla Bravo nám nabídlo jiný typ kulturního zážitku, než na jaký jsme byli my, členové Klubu mladého diváka, zvyklí. Jednalo se o složitý děj plný moderního a abstraktního umění spojeného s tancem. Vynikající tanečníci nás zavedli do...
Praha hravě

Praha hravě

Účast na akci „Praha hravě“ v anglickém jazyce byla pro žáky z 8. a 9. tříd nejen poučným, ale i konverzačně přínosným zážitkem. Rozdělení dětí do pěti týmů vytvořilo soutěživou atmosféru, která byla podněcována nejen znalostmi a logickým myšlením, ale i nutností...
Suchej Petr z Nebe

Suchej Petr z Nebe

V rámci primární prevence k nám 15. 11. 2023 zavítal pan Petr Harazin, frontman skupiny Nebe, který sdílí formou besedy svou životní zkušenost s alkoholovou závislostí, jež ho zavedla na scestí a velmi mu zkomplikovala život. Besedy se zúčastnili žáci...